Select Language

Farnud

Farnud Trading
 
    شرکت فرنود تریدینگ  ( باکو ) با تمرکز بر صادرات و واردات  و با توجه به سوابق و تجارب مدیران خود در کشور آذربایجان  توانسته است ، در بازار سازی و بازاریابی بسیاری از محصولات ایرانی در حوزه CIS خدمت نماید. این شرکت با هدف گسترش
بازار فروش محصولات ایرانی در کشور آذربایجان مشغول به فعالیت می باشد.

در این رابطه می توان به بخشی از فعالیت های این شرکت اشاره نمود :

* صادرات : انواع کالاهای مجاز و قبول نمایندگی فروش محصولات تولیدی ایران در حوزه کشورهای آسیای میانه از جمله کود شیمیایی، خوراک آبزیان ، قند، شکلات و .....

* واردات : واردات تمامی محصولات مورد نیاز شرکت های ایرانی در زمینه مواد غذایی، کشاورزی و صنعتی
از جمله محصولاتی وارداتی می توان به تجهیزات مورد نیاز صنایع حفاری و پتروشیمی ،صیفی جات ، ریشه شیرین بیان و...
اشاره نمود.
 
فرنود تریدینگ هم چنان آمادگی خود را جهت مشاوره تجاری و همکاری با تجار ایرانی برای ورود به بازار آذربایجان و یا خرید محصولی از این کشور جهت واردات به ایران اعلام می دارد.